Privacy

GeWoon begeleiding is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. GeWoon begeleiding verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer je geen zorg meer ontvangt of niet meer bij ons werkt, bewaren wij deze gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is. GeWoon begeleiding beschikt over een privacy statement welke opvraagbaar is bij de organisatie.