Ouders

Als ouder wil je altijd het beste voor je kind, maar soms lukt het niet meer om er samen uit te komen. Dan zijn wij er GeWoon. De oorzaken van gedrag kunnen verschillend en uiteenlopend zijn. Van een gedragsstoornis tot aan drugsgebruik en negatieve invloed van de omgeving of thuissituatie.

Wij ondersteunen graag

Als ouder, opvoeder en mens kan het soms zwaar zijn om jouw kind de juiste aandacht en ondersteuning te bieden. Wij ondersteunen je graag bij deze taak zodat er voor zowel kind en ouder meer rust ontstaat. We kijken samen met de jongere en ouders wanneer en met welke ondersteuning het mogelijk is om bijvoorbeeld weer thuis te gaan wonen.

Informatie voor ouders

Wij begrijpen dat je als ouder je zorgen maakt over de toekomst van jouw kind. We leren de jongeren op een gezonde manier weer de draad op te pakken naar een zelfstandig leven.

Dit doen we ondere andere door:

  • passende begeleiding aan te bieden voor zowel ouders als jongeren.
  • een plan te maken, waarbij zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel centraal staat en het doel is om weer terug te gaan naar een opleiding of werk.
  • ondersteuning te bieden in de gezinssituatie en aanpassingen aan te brengen in bijvoorbeeld de woonsituatie of het contact met foute vrienden bloot te leggen.

GeWoon begeleiding kiest er bewust voor om geen begeleiding te bieden aan cliƫnten:

  • De jongere heeft een ernstige motorische en/of sensorische beperking.
  • De jongere vertoont ernstig grensoverschrijdend, strafbaar gedrag (conduct disorder).
  • De veiligheid van de jongere, woonbegeleider, derden is in het geding.
  • De jongere heeft een verslaving die begeleiding in de weg staat.

Meer weten over ons en onze werkwijze?

Onze werkwijze