Over ons Jongeren Ouders Instanties Aanbod Contact
GeWoon

Jongerenbegeleiding

Aanbod

Ambulante begeleiding

GeWoon begeleiding biedt ambulante begeleiding aan jongeren, (jong)volwassenen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. De begeleiding bestaat vooral uit het structureren en organiseren van de dagelijkse taken en het vergroten van de sociale (zelf)redzaamheid.

Begeleiding is erop gericht om veranderingen aan te brengen in de huidige leefsituatie door het vergroten van de vaardigheden. Wij werken systeem- en oplossingsgericht en stemmen onze begeleiding af op jou en je directe omgeving. Het doel is altijd om aan te sluiten op de leefwereld en de huidige (probleem)situatie van jou. Van hier uit werken wij toe naar het vergroten van de zelfredzaamheid van jou om zo een optimaal toekomstperspectief te bieden.

Onze werkwijze:

Jij neemt telefonisch of via deze site contact met ons op;

Nadat jij contact met ons hebt opgenomen wordt er een gesprek gepland om de hulpvraag te bespreken. Jij ontvangt specifieke informatie over de begeleidingsmogelijkheden, financiële zaken en vergoedingsaspecten;

Na de formele aanmelding voor de begeleiding, wordt door één van de begeleiders van GeWoon begeleiding bij jou thuis of bij ons op kantoor een kennismakingsgesprek gepland en een voorlopig begeleidingsplan opgesteld;

Pas wanneer er een klik is tussen onze begeleider en jou, wordt er een voorlopige startdatum van de begeleiding bepaald. Wij ondersteunen jou bij de aanvraag van de zorgindicatie en nadat de indicatie is afgegeven wordt de definitieve startdatum van de begeleiding vastgesteld en gaat de begeleiding van start.

Wanneer je al zelfstandig woont of wilt wonen, kan steun in de vorm van begeleiding aan huis het verschil maken. Door de persoonlijke aanpak heb je altijd de begeleider die bij jou past. Samen spreken jullie de tijden af waarop jij begeleiding krijgt. Ook kunnen wij je helpen met het zoeken van een geschikte woonruimte als je die nog niet hebt gevonden.

Neem contact op

Begeleid zelfstandig wonen

Heb jij de behoefte om zelfstandig te wonen waarin jij je eigen plek hebt en zelf de verantwoordelijkheid neemt in je leven? GeWoon begeleiding biedt begeleid zelfstandig wonen aan jongeren, (jong)volwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die door complexe problematiek (gezinsproblemen, psychiatrische- en/of psychosociale problematiek) niet (meer) thuis kunnen wonen en ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen.

GeWoon begeleiding zorgt voor een veilige en beschermde woonomgeving waar vanuit jij naar zelfredzaamheid en participatie wordt begeleid, zodat jij deelneemt aan de samenleving en op termijn zelfstandig kan wonen.

Waarmee kan GeWoon begeleiding je ondersteunen:

Samen zorgen we ervoor dat je kunt koken, je eigen was doet, je rekeningen betaalt en andere praktische dingen leert.

We kunnen samen werken aan het vinden en volgen van een opleiding of dagbesteding.

Wij ondersteunen je bij het aanvragen van bijvoorbeeld studiefinanciering en het regelen van gemeentezaken.

Wij ondersteunen jou nieuwe mensen te ontmoeten, lid te worden van een (sport)vereniging of club.

Wij ondersteunen jou de regie over je eigen leven te voeren op een manier die bij jou past.

Wij helpen jou bij alles waarvan jij vindt dat je hulp nodig hebt.

Als je bij ons komt wonen krijg je een kamer die je zelf naar je eigen smaak kan inrichten. Je deelt de douche, de keuken en het toilet met je huisgenoten. Ook is er een gezamenlijke huiskamer. Deze ruimtes houd je gezamenlijk met je huisgenoten schoon. Je hebt altijd zelf de keuze of je gezamenlijk of alleen wilt eten. Er is op vaste tijden en op afspraak begeleiding aanwezig, zodat je altijd ondersteuning kan vragen of een praatje kan maken. Je woont met meerdere mensen in een huis waar je van kan profiteren wanneer je daar voor kiest.

Neem contact op

Beschermd wonen

GeWoon begeleiding biedt begeleid wonen aan jongeren, (jong)volwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die door complexe problematiek (gezinsproblemen, psychiatrische- en/of psychosociale problematiek) niet (meer) thuis kunnen wonen en ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Er is veelal sprake van problematiek die effect heeft op alle levensgebieden/ ontwikkelingstaken. In deze fase kan er sprake zijn van behandeling die d.m.v. intensieve begeleiding wordt bestendigd.

GeWoon begeleiding zorgt voor een veilige en beschermde woonomgeving waar vanuit jij naar zelfredzaamheid en participatie wordt begeleid, zodat jij deelneemt aan de samenleving en op termijn zelfstandig kan wonen.

Waarmee kan GeWoon begeleiding je ondersteunen:

Samen zorgen we ervoor dat je kunt koken, je eigen was doet, je rekeningen betaalt en andere praktische dingen leert.

We kunnen samen werken aan het vinden en volgen van een opleiding of dagbesteding.

Wij ondersteunen je bij het aanvragen van bijvoorbeeld studiefinanciering en het regelen van gemeentezaken.

Wij ondersteunen jou nieuwe mensen te ontmoeten, lid te worden van een (sport)vereniging of club.

Wij ondersteunen jou de regie over je eigen leven te voeren op een manier die bij jou past.

Wij helpen jou bij alles waarvan jij vindt dat je hulp nodig hebt.

Als je bij ons komt wonen krijg je een kamer die je zelf naar je eigen smaak kan inrichten. Je deelt de douche, de keuken en het toilet met je huisgenoten. Ook is er een gezamenlijke huiskamer. Deze ruimtes houd je gezamenlijk met je huisgenoten schoon. Je hebt altijd zelf de keuze of je gezamenlijk of alleen wilt eten. Er is op vaste tijden en op afspraak begeleiding aanwezig, zodat je altijd ondersteuning kan vragen of een praatje kan maken. Je woont met meerdere mensen in een huis waar je van kan profiteren wanneer je daar voor kiest.

Neem contact op

Dagbesteding

GeWoon begeleiding biedt dagbesteding (begeleiding groep), aan jongeren en (jong)volwassenen. Meestal is dit ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid of school. GeWoon begeleiding kan dagprogramma’s op maat aanbieden. Denk hierbij aan werkzaamheden in een bedrijf als (verzorgen lunch, klussen binnen en buiten). Daarnaast kan in samenwerking met onderwijs een programma aangeboden worden die gericht is op het onderhouden van vaardigheden en zoveel mogelijk zelfstandigheid. GeWoon begeleiding zoekt bij het aanbieden van begeleiding groep de samenwerking met lokale bedrijven, onderwijs en buurtcentra.

Aansluitend op begeleiding groep kan er ook individuele ambulante begeleiding worden geboden waarin deelnemers leren omgaan met hun (gedrags-)problemen die hen belemmeren in het uitvoeren van regulier onderwijs of werk.

Waar nodig zorgt GeWoon begeleiding voor vervoer om de begeleiding groep zo laagdrempelig mogelijk te houden. De begeleiding groep wordt bijna altijd op basis van een integraal product ingezet. Zo is er ook aandacht voor de persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en verblijf.

Neem contact op